הוראות לקבלת שירות משפטי - הזמנת עבודה לחוזה/הסכם

 

א.        מהות הטיפול בהכנת חוזה משפטי (כפוף להסכם שירות שיקבע בין הצדדים):

הלקוח/ה מבקש מעו"ד יונתן לכתוב לערוך ולנסח חוזה משפטי שיפרט ויכלול את התקשרות הלקוח עם גורם נוסף, באופן שזכויות הלקוח יישמרו.

ב.        תהליך העבודה על התיק

ב.1.    מסמכים נדרשים בThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (או, ופחות עדיף, בפקס)

הלקוח מתבקש להכין ולהגיש לעו"ד יונתן:

ב.1.1.       מכתב בנקודות בהירות את סיפור ההתקשרות עד כה עם הצד לחוזה

ב.1.2.       נקודות מוסכמות או נקודות של רצון הלקוח להתקשרות בחוזה

ב.1.3.       נקודות צפי לעתיד, נקודות תורפה.

ב.1.4.       נספחים; ראיות ומסמכים רלוונטיים.

ב.1.5.       אישור הפקדה בנקאית.

ב.2.    תחילת עבודה ותשלום

מלוא שכר הטרחה ישולם מראש, ומהווה תנאי לתחילת טיפול בתיק. מומלץ לשלם באמצעות הפקדה בנקאית לבנק הפועלים 12 סניף 718 חשבון 650093, או לחלופין, באמצעות המחאה/מזומן שתשלח בדואר (מומלץ מהיר – 24 שעות) לכתובת המשרד, או במסירת צ'ק/מזומן בעת פגישהראשונה ומסירת מסמכים, אם זו תתקיים בשלב הראשון של הטיפול בתיק.

כניסות: 10520
קטגוריה: עו"ד דין לחוזים עידכון אחרון ב-שבת, 16 יולי 2016 נכתב על ידי מנהל אתר