עו"ד לפגיעת נזיקין ותביעה בדיני נזיקין

משרדינו מטפל בדיני הנזיקין, ובודק את הסעד שאתה - הניזוק זכאי מהמזיק בגין הנזק שנגרם לך, כאשר על פי רוב הסעד המבוקש הוא סעד כספי, ואז – איזה גובה/היקף פיצוי משקף את הנזק, ביניהם לפי תחומי הנזיקין השונים: נזק לרכוש, פגיעות גוף (כגון תאונות דרכים, תאונות עבודה, תאונות תלמידים, היזק על ידי כלב), לשון הרע, מטרד (כגון: רעש, זיהום אוויר) ועוד. גם תביעות עסקיות או חוזיות ומקרקעיןנושקים עד נכללים בדיני הנזיקין.

היזק בדיני הנזיקין – הינו הפגיעה הלא-רצונית באחר או ברכושו וזכויותיו, שהמשפט מכיר בפגיעה זו לחיוב הצד הפוגע (המזיק), והמחוקק ינסה להחזיר את המצב לקדמותו ככל האפשר, וכשלא ניתן להחזיר פיזית, יינתן פיצוי שווה ערך (לרוב בכסף).

השחקנים הראשיים בדיני הנזיקין הם אדם נגד לחברו – בעל הדין שמנגד. גם גופים ציבוריים, רשויות המדינה ותאגידים (חברות) יכולים להיות אחד או שני הצדדים.

בדיני נזיקין נבחנים שתי שאלות עיקריות:

$11.    שאלת האחריות, האם המזיק אחראי לנזק שנגרם לניזוק, שעל כתפיו יש להטיל על המזיק אחריות לנזק?

במידה והתשובה לכך היא חיובית, עוברים לשאלה השנייה:

$12.    מהו הסעד לו זכאי הניזוק מהמזיק בגין הנזק שנגרם לו, כאשר על פי רוב הסעד המבוקש הוא סעד כספי, ואז – איזה גובה/היקף פיצוי משקף את הנזק.

נזק לרכוש:

מקרקעין (נכסי דלא ניידי), מיטלטלין (רכוש פרטי מוחשי שהוא נייד).

פגיעות גוף (כגון תאונות דרכים, תאונות עבודה, תאונות תלמידים, היזק על ידי כלב):

המחוקק שואף לכסות את הנזק שנגרם לנפגע, הכספי והאחר, המכונה בלשון החוק "כאב וסבל." ראשי נזק מקובלים נוספים הם: אובדן כושר השתכרות, אובדן תוחלת חיים, עזרת זולת אם נפגע זקוק למטפלים ומסייעים שונים.

במקרים בהם נגרמה פגיעה קשה (כגון – שברים), מקובל וסביר לפסוק לנפגע פיצויים בשיעור קרוב לתקרת הפיצוי (לפי מחירון/טבלאות/פסיקה).

תביעות נזיקין אלו, הן ברובן נגד חברות ביטוח אשר ביטחו את המזיק בזמן התאונה.

המחוקק שואף לכסות את הנזק שנגרם לנפגע, הכספי והאחר, המכונה בלשון החוק "כאב וסבל." ראשי נזק מקובלים נוספים הם: אובדן כושר השתכרות, אובדן תוחלת חיים, עזרת זולת אם נפגע זקוק למטפלים ומסייעים שונים.

דרגות של אחריות על נזקים מצד הפוגע:

עוולה מכוונת:

זדון, כוונה תחילה, כוונה מתוכננת, קרוב למזיד.

נזקים משניים – עקיפים:

התרחשו כתוצאה מאירוע הנזיקין, באופן בלתי מתוכן ומכוון של המזיק.

עוולת הרשלנות:

שלושה הם יסודותיה של עוולת הרשלנות לפי סעיפים 35 ו- 36 לפקודת הנזיקין: אשם (חובת הזהירות המושגית והקונקרטית והתרשלות), נזק וקשר סיבתי בין השניים. (ע"א 10078/03שתיל נ' דורנבאום(.

חובת הזהירות הקונקרטית, בה יש לשאול- האם יכולה וצריכה הייתה לצפות מראש את התרחשות הנזק הנתבע? ואז לבחון, מן הכלל אל הפרט.

בחינת "דבר מסוכן" במובן סעיף 38 לפקודת הנזיקין.

קישור לדפים-מאמרים נוספים בתחום דיני הנזיקין (באתר זה):

2.3 פגיעה ותביעה בנזיקין

2.4 פיצוי בגין פגיעה בשם טוב ולשון הרע

2.6 עורך דין תאונות דרכים

2.6 עו"ד להגנת הצרכן – ביטול או תביעה בגין עסקה לא הוגנת

כניסות: 17387
קטגוריה: תביעות נזיקין עידכון אחרון ב-שבת, 16 יולי 2016 נכתב על ידי מנהל אתר