הגשת שומה אחרת בהיטל השבחה – הפחתת ההיטל:

 

משרדינו מתמחה בתחום המקרקעין, בכללו בידע מקצועי של ניתוח שומות מטעם הועדה המקומית, הקובעת את גובה היטל ההשבחה בעבור זכויות שניתנו לנכס שבבעלותכם:

בעת מימוש זכויות (מכר/קבלת היתר וכו') נדרשים במקרים רבים בעלי נכסים לשלם היטל השבחה ע"י הועדה המקומית. היטל השבחה מוטל על מי שהמקרקעין שברשותו הושבחו ושוויים עלה. הקביעה שהקרקע הושבחה מסתמכת על עליית שווי הקרקע או על הפיכת הקרקע ליותר זמינה ובדרך כלל יש פער במחיר הנכס במצב החדש לעומת מצב קודם.

לעיתים קרובות ישנה מחלוקת בין קביעת הרשויות ובין שמאי המקרקעיןבנוגע לשווי "מצב חדש" לבין "שווי מצב קודם" .

לשם התנגדות לשומת הועדה המקומית, יש לפעול לפי תקנות החוק, ולהגיש שומה אחרת מטעם שמאי מקרקעין מוסמך.

המשרד ילווה ויגיש התנגדות להיטל השבחה שנקבעה למקרקעין כתוצאה מגורם משביח, כגון תכנית מפורטת או הקלה על תכנית. השומה נקראת שומה אחרת או שומה נגדית, כיוון שמטרתה היא להשיג על חוות דעתו של שמאי מטעם הועדה המקומית, שלדעת בעל הזכויות בנכס, קביעתו גבוהה מדי.

הסבר מהו התשלום של היטל השבחה

עליית שווי מקרקעין נקבעת באמצעות התבססות על שווי השוק של הקרקע, ונקבעת תחילה ע"י שמאי מקרקעין של הועדה המקומית לתכנון ובנייה. קביעת גובה ההשבחה תעשה בשים לב לשני מצבי המקרקעין לפני ההרחבה המוצעת ולאחריה.
שיעורו של היטל השבחה הינו מחצית ההשבחה.

 

פטור מחבות היטל השבחה

ישנם מספר גורמים ופרמטרים אשר עשויים להעניק פטור מחבות בגין היטל השבחה, כאשר יש לערוך מספר בדיקות  בכדי לברר את הזכאות לפטור מתשלום היטל השבחה.

במידה וברצונך לבדוק פטור מחיוב היטל ההשבחה שקבעה העירייה, תוכל לפנות למשרדינו, ושמאי מקרקעין יכין ויגיש לך חוות דעת בעניין.

 

חלקיות המימוש:

למשל: תכנית + 6.54% הקלה.


גורם המימוש:

למשל: היתר בנייה.

גורם ההשבחה:

למשל: תכנית והקלה, או כגון: השבחה א' – הרחבת דירה קיימת בקומה א', עפ"י הקלה, ע"י תוספת שטח בנייה של 97 מ"ר בקומה למטה שמהווה תוספת קומת מרתף חלקית. השבחה ב' – הקלה על הינף אחד.


מועד הקובע לשומה:

בתכנית  - 15 יום לאחר פרסומה למתן תוקף.

בהקלה - יום אישור בוועדה.

היטל ההשבחה צמוד למדד המחירים לצרכן / מדד תשומות הבנייה – הנמוך מביניהם. ההצמדה תקפה ליום המימוש (יום החתימה על חוזה מכר או היתר בנייה). מיום המימוש מתווספת ריבית גבוהה יחסית (9% לשנה) וצמודה למדד על החבות בהיטל השבחה

 

 

חזרה לדף הבית

 

כניסות: 11125
קטגוריה: מקרקעין עידכון אחרון ב-שבת, 16 יולי 2016 נכתב על ידי מנהל אתר