ניסוח מכתב משפטי ע"י עורך דין

·        אם הנך מעונין להכיר את הדרך להתראת איש, חברה או גוף מסוים באמצעות מכתב אזהרה-התראה רשמי?

·        אם את רוצה למצות את היחסים הישירים ע"י מכתב משפטי, טרם או במקום פנייה לערכאות ותביעה בבית המשפט?

אם כן, מאמר זה עונה על אלו - מתי צריך, מתי כדאי וכיצד לשלוח מכתב משפטי מטעם עורך דין?

 

בכוחו של משרד עורך-דין שמתמחה במיצוי זכויות משפטיות, ניסוח רהוט של הסיפור העובדתי, והבהרה הולמת של דרישות לקוחו - להשיג את מבוקשו של לקוחו – באמצעות מכתב התראה משפטי. שיטה זו, עשויה להועיל לפתרון מהיר של סיום הסכסוך, ולעיתים, כאשר זוהי המדיניות, למנוע העכרת ודרדור היחסים בין הצדדים, שהינו כעינוי דין, עד תביעה בערכאות בתי המשפט המלוות בהוצאות נוספות (שכ"ט ע"ד, מומחים ועדים, אגרות וכו').

ניתן לצפות גם בסרטון וידאו המסביר את השירות במכתב משפטי - לחץ כאן.

כאשר הלקוח מעונין למצות את הדין והצדק, או לסיים או לצמצם את המחלוקת, הוא יכול להזהיר ולהתריע (אך לא לאיים) את הצד שכנגד, טרם נקיטה בהליכים משפטיים בערכאות בתי המשפט או פעולות אחרות שעומדות לרשותו. התרעה/התראה שמנוסחת ע"י גורם מקצועי ומוסמך כמו עו"ד מומחה בתחום, יחד עם לוגו ורשמיות משרדו, נותנת משנה תוקף ורצינות להתראה, אך מאידך, יש לעשות זאת בחוכמה ובזהירות, על מנת לא להעמיק את המחלוקת.

להלן הפרקים העיקריים שמהם המכתב המשפטי מורכב:

·        תיאור עובדתי של רקע האירועים שהובילו למחלוקת עד למכתב זה.

·        תמצית מהות הזכויות המשפטיות של הלקוח לפי כל דין והצדק.

·        סקירת אפשרויות של הלקוח לפעול כנגד הנמען (אלו שבוחרים להציג).

·        אופציונאלי: דרישת הלקוח מהנמען או הצעה לסיום נכון וצודק של הפרשה.

·        סיכום והצבת זמנים ויעדים לקבלת מענה מהנמען-הצד השני/שכנגד.

 

לעיתים יודגש במכתב במפורש גם את מטרתו:

1.    דרישה והתראה כברורה לנמען באופן הולם נהיר ונחוש.

2.    הצעה מפורשת או רמז והכוונה לסיום הפרשה במהרה ובדרכי שלום, כדי לא להידרדר בסכסוך לפנייה לערכאות בתי המשפט, להוצאות מיותרות ומסע נפשי כבד וכואב - בשאיפה ובתקווה שלא להעכיר את היחסים בין הצדדים.

3.    שילוב שניהם..

          לאופן הזמנת העבודה של שירות מכתב משפטי, לחץ כאן.

בחלוקה גסה, ישנם שני סוגי מכתבים משפטיים שמשרד עו"ד יונתן לוי בירותי מספק:

הראשון הוא מכתב קצר/לאקוני, שמנסח את רצונות ובקשות הלקוח, לצד התוספות וההבהרות הרלוונטיות. זהו מכתב פשוט וזול יחסית.               

השני הוא מכתב שסוקר את הדין בעניין: החוקים, התקדימים המשפטיים והפסיקה שמתעדכנת מעת לעת, ולעיתים גם את הנוהג הקיים באותו התחום. אלו יוגשו ללקוח תחילה כמעין חוות דעת המסכמת את המורכבות העובדתית והמשפטית עד למגוון האפשרויות והמלצות לפעולה או לפתרון. לאחר מכן יישקל האם ומה להכניס למכתב המשפטי לנמען.

 

להלן דוגמאות של סוגי מכתבים שונים שמשרד עו"ד יונתן לוי בירותי מספק והינו בעל ניסיון ומאגר ידע וניסוח:

 

במכתב עו"ד נהוג ומקובל, בעיקר כדי ליצור רושם של ניסוח נאור ברמה גבוהה, לשלב מונחים שונים בין המשפטים. להלן דוגמאות של מונחים סמי משפטיים, ארמיים,  מילות חיבור, שלילה אלגנטית, סיכום ואזהרה וכדומה:

"כבר בפתח הדברים, משכך, ואפרט במה הדברים אמורים, כדלקמן:"

"יחד עם זאת, ובאופן שאינו מתאים ל- , אלא ל-  בלבד, אם בכלל"

"ויצוין, לא זו אף זו, עסקינן, בנסיבות אלא הינכם "

"דא עקא" (זאת הצרה).

"בְּעֶטְיוֹ" (בגללו)

"הסבר זה לאו הסבר הוא", או "טענת המתלוננת לאו טענה היא"

"על כן, נהיר כי"

"למעלה מן הצורך ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אוסיף כי ממילא"

"וְדוּק" (כלומר, שים לב, עיין היטב)

"איפכא מסתברא" (ההפך מסתבר)

"מאי קא משמע לן" (מה זה משמיע לנו)

"בר פלוגתא" (בן־מחלוקת)

"מכּללא" (על פי היקש מֵ עִ ניין אחר),  ו"מעיקרא" (מן ההתחלה, מן השורש)

"קמא" (ראשון, קדום)

"לית מאן דפליג" (אין מי שחולק)

"בשלב זה הפנייה לשלום וללא דרישת עלות מכתב זה. במידה ותהייה פנייה לערכאות, יושת עליך גם עלות מכתב זה."

"למען הסר ספק, יצויין כי אין באמור במכתבי זה כדי לגרוע מכל טענה נוספת העומדת למרשי על פי כל דין ו/או הסכם ומרשי שומר על זכותו לדרוש כל סעד אחר ו/או נוסף, ככל שימצא לנכון."

"מרשי שומר לעצמו את הזכות להוסיף ולפרט ולנמק את טעמי דרישתו על פי הצורך ואין באמור מכתב זה מיצוי טענותיו."

"לא תשלח התראה נוספת בטרם..."

          לאופן הזמנת העבודה של שירות מכתב משפטי, לחץ כאן.

כניסות: 54588
קטגוריה: מכתב משפטי עידכון אחרון ב-ראשון, 03 יוני 2018 נכתב על ידי מנהל אתר