מדריך לכתיבה-עריכה עצמית של מכתב משפטי

·        במידה ואתה מעונין לחסוך מעט כסף עבור שירותו של עו"ד, ולהכין מכתב התראה או תלונה ראוי בעצמך,

·        או אם אינך רוצה לערב גורם חיצוני שגם עלול לדרדר את המצב והיחסים מול הצד השני,

הרי המאמר הבא עונה על אלו – הכלים לכתיבת ועריכת מכתב משפטי:

 

1.    האם מכתב משפטי (או תלונה רשמית) היא הדרך הנכונה לפעול במצבך?

הבדיקה המקדימה מחייבת להישאל ולהיבחן, שגם אם תכתוב את המכתב המעולה והחזק ביותר, ייתכן והוא בכלל יזיק יותר מאשר יועיל. לכן יש לנסות לשער כיצד יפעל הצד השני במענה למכתבך זה, למול אפשרויות פעולה (ואפילו חידלון) שלך והתפתחויות אפשריות.

לזאת יוסף השיקול שייתכן שאינך נוגע בזכויותיך המשפטיות או בהשלכותיהן, כך שאם המקרה מסובך או חשוב, יש גם לקרוא עליו מקצועית או להתייעץ עם עו"ד בתחום.

 

2.    הפרק העובדתי: מה לתאר ומה לקצר?

תיאור עובדתי של רקע האירועים שהובילו למחלוקת עד למכתב זה.

ניסוח רהוט של הסיפור העובדתי, עדיף בסדר כרונולוגי או בהיגיון ורצף מתאים. יש להדגיש את העיקר ולקצר את הטפל, אך גם להצביע על הקשרים וסיבות מוליכות.

להלן דוגמאות של מונחים סמי משפטיים, ארמיים,  מילות חיבור, שלילה אלגנטית, סיכום ואזהרה וכדומה – בהערת שוליים זו[1] .

 

3.    תמצית מהות הזכויות המשפטיות שלך לפי כל דין והצדק

נסה להביא מקורות משפטיים (חוק, תקנה, נוהל, פסיקה) או לפחות פסקאות רלוונטיות של הצדק הטבעי והמוסר האנושי בעניין.

בסיכום פרק זה, אמור לעלות הרושם של טענות חזקות שסיכוייהן לזכות בערכאות משפטיות גבוהות.

4.    אופציונאלי: דרישת הלקוח מהנמען או הצעה לסיום נכון וצודק של הפרשה

צריך לשקול אם להדגיש במכתב במפורש את מטרתו:

5.    סיכום המכתב – שורה תחתונה לסעד המבוקש:

מה בסופו של דבר יספק את רצונך או יפתור את הבעייה, אפשר במספר נקודות, ואפשר בפתרונות חלופיים.

כדאי להציב זמנים ליעדים ו/או לקבלת מענה מהנמען-הצד השני/שכנגד.

6.    מבנה המכתב, כותרות ותוספות טכניות:

 

7.    בדיקות אחרונות לפני שליחה:

 

 

למכתבים יותר מורכבים או חשובים מומלץ לקבל ייעוץ של עו"ד בתחום, שגם רק טכנית מחמת לוגו ורשמיות דף משרדו, יש יתרון תוקף ורצינות להתראה.

בחלוקה גסה, ישנם שני סוגי מכתבים משפטיים שמשרד עו"ד יונתן לוי בירותי מספק:

הראשון הוא מכתב קצר/לאקוני, שמנסח את רצונות ובקשות הלקוח, לצד התוספות וההבהרות הרלוונטיות. זהו מכתב פשוט וזול יחסית.               

השני הוא מכתב שסוקר את הדין בעניין: החוקים, התקדימים המשפטיים והפסיקה שמתעדכנת מעת לעת, ולעיתים גם את הנוהג הקיים באותו התחום. אלו יוגשו ללקוח תחילה כמעין חוות דעת המסכמת את המורכבות העובדתית והמשפטית עד למגוון האפשרויות והמלצות לפעולה או לפתרון. לאחר מכן יישקל האם ומה להכניס למכתב המשפטי לנמען.

 

להלן דוגמאות של סוגי מכתבים שונים שמשרד עו"ד יונתן לוי בירותי מספק והינו בעל ניסיון ומאגר ידע וניסוח:

 

ניתן לצפות גם בסרטון וידאו המסביר את השירות במכתב משפטי - לחץ כאן.

          לאופן הזמנת העבודה של שירות מכתב משפטי, לחץ כאן.

 

 

[1] כבר בפתח הדברים, משכך, ואפרט במה הדברים אמורים, כדלקמן:

"יחד עם זאת, ובאופן שאינו מתאים ל- , אלא ל-  בלבד, אם בכלל"

"ויצוין, לא זו אף זו, עסקינן, בנסיבות אלא הינכם "

"דא עקא" (זאת הצרה).

"הסבר זה לאו הסבר הוא", או "טענת המתלוננת לאו טענה היא"

"על כן, נהיר כי"

"למעלה מן הצורך ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אוסיף כי ממילא "

"וְדוּק" (כלומר, שים לב, עיין היטב)

"איפכא מסתברא" (ההפך מסתבר)

"מאי קא משמע לן" (מה זה משמיע לנו)

"בר פלוגתא" (בן־מחלוקת)

"מכּללא" (על פי היקש מֵעִניין אחר), ו"מעיקרא" (מן ההתחלה, מן השורש)

"קמא" (ראשון, קדום)

"לית מאן דפליג" (אין מי שחולק)

בשלב זה הפנייה לשלום וללא דרישת עלות מכתב זה. במידה ותהייה פנייה לערכאות, יושת עליך גם עלות מכתב זה.

למען הסר ספק, יצויין כי אין באמור במכתבי זה כדי לגרוע מכל טענה נוספת העומדת למרשי על פי כל דין ו/או הסכם ומרשי שומר על זכותו לדרוש כל סעד אחר ו/או נוסף, ככל שימצא לנכון.

מרשי שומר לעצמו את הזכות להוסיף ולפרט ולנמק את טעמי דרישתו על פי הצורך ואין באמור מכתב זה מיצוי טענותיו.

לא תשלח התראה נוספת.

כניסות: 30194
קטגוריה: מכתב משפטי עידכון אחרון ב-ראשון, 03 יוני 2018 נכתב על ידי מנהל אתר