הכנת כתב הגנה בבית משפט בירושלים

אם הוגש כנגדך כתב תביעה, זה הזמן להתכונן להכנת כתב הגנה, לצד אולי ניסיון לפנות לתובע מחוץ לכותלי בית המשפט, ע"מ לנסות להגיע איתו לפשרה, אשר תסיר את כתב בתביעה מעליך.

בכל אופן, כדאי להתחיל להתכונן להגשת כתב הגנה בצורה מקצועית.

האם כדאי להגיש כתב הגנה לבד? התשובה תלויה בשני גורמים עיקריים:

$11.     הקושי המשפטי והניסוחי להתמודד עצמאית עם כתב התביעה.

$12.     היכולת הכלכלית לשלם לעו"ד לכתיבת הכתב הגנה ו/או לייצוג בתיק.

כמו כן, אם ישנם סכומי קיזוז המגיעים לך, העוברים את הסכום אותו דורש ממך התובע בכתב התביעה, ניתן להגיש כתב תביעה שכנגד, ויש לשקול זאת במערך ההגנה ההתקפית.

$11.     את החשיבות במהות ובניסוח של כתב ההגנה, כחלק מייצוג סנגורי, תיאר נכוחה השופט חיים כהן: "בעולם משפטי כשלנו, שכל ההליכים מתנהלים בו לפי סדרי דין נוקשים ובשפת המסתורין של החוק והפרוצדורה, זכותו הראשונית והיסודית של כל נאשם היא, או צריכה היא להיות, שיהא מיוצג ע"י מי שיודע רזי התורה ומדבר לשון סתר". על כן, על נתבע להיות מודע למורכבות ולקושי של הדיוט לענות על כל זכויותיו, ולהוות הגנה מקיפה וראויה לכתב תביעה.

$12.     כל משרד קובע ומציעו את שכרו. משרד עו"ד יונתן לוי בירותי מעניק שירות עם יכולת תשלומים הוגן, שמלבד הצעת מחיר לשירות מלא לכל ההליכים באותו התיק, מאפשר תשלום רק לעריכת/ייצוג כתב ההגנה והדיון, או אף תשלום לפי שכר שעתי. לצורך מתן הצעת מחיר ממוקדת, כדאי לשלוח את כתב התביעה לעיון המשרד: צור קשר.

$11.     הוראות החוק וטיפים לכתיבה עצמית של כתב הגנה:

$11.1.הנתבע נדרש להגיש כתב הגנה בדרך כלל תוך 30 יום (עליו לבדוק זאת לפי ההליך או החלטה מסוימת של השופט), מיום המצאת כתב התביעה לנתבע. במידה והנתבע לא הגיש לבית משפט כתב הגנה במועד, מכוח תקנה 97 לתקנות סדר הדין האזרחי, רשאי לבקש התובע מבית המשפט ליתן פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד. אם זמנך דחוק, או שהמלאכה מרובה, פנה לתובע בבקשה לקבל ארכה, אפשרי גם בדעה כי בזמן זה תנסו להגיע לפשרה, ובאין הסכמה – בקש ארכה מבית המשפט.

$11.2.בעולם המשפט קיימת הפרדה ברורה בין טענות משפטיות וטענות שבעובדה, ויש לכתוב אלו בפרקים נפרדים.

$11.3.טענות מקדמיותשיש לבחון קיומן וטיעונם: התיישנות, היעדר יריבות, חוסר סמכות מקומית או עניינית, כתב תביעה שאינו מגלה עילה, חוסר כשרות משפטית להיתבע, מעשה בית דין בעילה זו (כאשר בית משפט כבר פסק והכריע בעניין), הסכם בוררות או גישור בין בעלי הדין.

$11.4.בכתב ההגנה על הנתבע להתייחס לכל טענה שנטענה בכתב התביעה, ללא הכחשות כלליות, ודין שתיקה כהודיה. כאשר הנתבע אינו מתייחס לטענה מטענות התביעה, תיחשב שתיקתו זו, בעיני בית משפט, כהודאה (כלל זה אינו חל באשר לשיעור דמי נזק וסכום הפיצוי, הנחשבים למוכחשים מראש).

$11.5.מומלץ לבחון ולענות לפי כל הזכויות המשפטיות העומדות לנתבע או המערערות את הבסיס המשפטי של התובע, אך לפי הכלל הנוהג, לא ניתן לטעון טענות עובדתיות חלופיות כנגד אותו בעל דין אלא כאשר העובדות כהווייתן אינן ידועות.

$11.6.כאמור לעיל, אם יש לנתבע טענת קיזוז שעוברת את סכום התביעה, יש לבדוק אם כדאי להגיש, יחד עם כתב ההגנה, גם כתב תביעה שכנגד.

$12.     אופן בחירת עו"ד לכתב הגנה:

$12.1.   מומלץ לבחור משרד עורך דין הקרוב למקום מגוריך, אלא אם כן הנך נגיש בפקס ומיילים, ויכול לעבוד על המסמכים מול העו"דטלפונית.

$12.2.   כדאי לראות שהמשרד עו"ד פעיל ומספק באותו מחוז תביעות משפטיות בבתי המשפט השונים, ומספק שירות ליטיגציה מקיף בניהול תיק משפטי (ייעוץ לפני ובמהלך משפט, כתב הגנה, כתבי בי-דין, בקשות לצווי שונים וניסוח טענות).

$12.3.כדאי לבדוק, במידת הצורך הכלכלי, אם המשרד עו"ד יכול להינתן רק לדיון מסוים, כגון: ביטול ואכיפה של הסכמים, בקשות לסעדים זמניים/הצהרתיים, צווי עשה/מניעה וכדומה.

ראה דף-מאמר: עורך דין מקצועי וזול – הילכו שניהם יחדיו?

תקציר ההליכים מעת הגשת כתב הגנה:

$1        i.            דיון מקדמי: התיק ייקבע לדיון בפני שופט (ראוי שיהיה אחר מזה שידון בתיק בסופו של דבר) אשר ייקבע לצדדים מועד לדיון מקדמי בתיק. בדיון זה יבקש השופט לקדם את התיק מבחינה טכנית ואף לנסות ולהביא את הצדדים להתפשר. היה ולא הסכימו הצדדים להתפשר, יקבע בית המשפט את התיק לדיון הוכחות. ההליכים המקדמיים בתיק יהיו בדרך כלל גילוי מסמכים ותשובות לשאלון.

$1      ii.            דיון ההוכחות הינו הדיון בו ייחקרו הצדדים על טענותיהם ותצהיריהם.

$1    iii.            הסיכומים בתיק.

$1   iv.            ההכרעה בתיק ע"י השופט, אך ברוך ה', ברוב התביעות בצדדים מגיעים לפשרה טרם מתן פס"ד.

$1     v.            זכות ערעור: לאחר קבלת פסק הדין עומדת לצד המפסיד זכות להגיש ערעור על החלטת בית המשפט. במרבית המקרים ניתן להגיש כתב ערעור עד 45 יום ממועד מתן פסק הדין.

 

 

עורך דין לייצוג משפטי (התדיינות/ליטיגציה) בבתי משפט בירושלים

 

היה ובסופו של יום נאלץ (הלקוח ועוה"ד) להתמודדבערכאות בתי המשפט (או בתי דין לסוגיהם: ב"מ השלום, מחוזי, בית דין לעבודה/משפחה), משרד עורך הדין יונתן לוי בירותי מספק שירות של ייצוג משפטי (ליטיגציה – התדיינות) בערכאות בתי המשפט השונים, ומהווה לו לטיגטור, בעיקר בתחום האזרחי, עבור לקוחות פרטיים ועסקיים. שירות הליטיגציה הינו חלק משירות מקיף בניהול תיק משפטי (ייעוץ לפני ובמהלך משפט, כתבי תביעה {או כתב הגנה}, כתבי בי-דין, בקשות לצווי שונים וניסוח טענות) או יכול להינתן רק לדיון מסוים, כגון: ביטול ואכיפה של הסכמים, בקשות לסעדים זמניים/הצהרתיים, צווי עשה/מניעה וכדומה. כמו כן, הייצוג ניתן גם בתחום המשפט המנהלי ובעתירות.

על פי חוק, כל אדם רשאי לייצג את עצמו בבית המשפט. באותה המידה, כל אדם זכאי לייעוץ משפטי. ברוב המקרים, מוטב להיעזר בעורך דין, המכיר את הדין וכללי הדיון, ולומד פרטנית את המקרה והסוגיה: "לִמְדוּ הֵיטֵב דִּרְשׁוּ מִשְׁפָּט" (ישעיהו א'), כדי שייצג את לקוחו נאמנה: "פְּתַח פִּיךָ לְאִלֵּם; אֶל-דִּין, כָּל-בְּנֵי חֲלוֹף.  פְּתַח-פִּיךָ שְׁפָט-צֶדֶק; וְדִין, עָנִי וְאֶבְיוֹן" (משלי לא').

 

עם זאת, לעיתים ניתן לקצר את העימות המשפטי באמצעות התקשרות חכמה מול בעל הדין שמנגד, או בא כוחו. לשם כך, המשרד מציע, לא אחת, שירות קצר של ניסוח מכתב משפטי, שעריכתו חוסכת את כתבי הטענות, וכן ניסיונות להגיע לדיון ופשרה מחוץ לכותלי בית המשפט.

הכנות של הלטיגטור לקראת ההופעה בבה"מ: לימוד פרטי התיק הלקוח והראיות הוכחות פוזיטיביות או על דרך השלילה), הכנת שאלות לחקירה (נגדית וראשית) עם ענפים מתפצלים לפי התשובות, ניסוח בע"פ של הטענות לפי הדין, הכרות עם אופיו של השופט וציפיותיו מה'שחקני במה': "מְקוֹם הַמִּשְׁפָּט שָׁמָּה הָרֶשַׁע, וּמְקוֹם הַצֶּדֶק שָׁמָּה הָרָשַׁע"(קוהלת ג').

תכונות של לטיגטור להצלחה בהתדיינות: תכנון מהלכים וטקטיקות אך עם גמישות מחשבתית ואלתור בזמן אמת, ערנות להכוונת השופט ולצדדים, בקיאות בסדר הדין האזרחי ובהתנגדויות, התאמת והסתגלות מהירה לשינוי המצב/העובדות/המידע שבמהלך הדיון, כושר שכנוע רטוריקה, שפת עברית צחה ומדוקדקת.

 

עצות ללקוח-בעל הדין להכנה לדיון ולחקירת עדים: אי הוספת מידע שלא נשאל, הכרת חומר הראיות, הקשבה לשופט ולדיון, לא להתרגש מטקטיקות הלחצה והסחה, להכין חקירה מתוכננת אך לא להיות צמוד לה, להיזהר לא לחדש עובדות או טענות מהותיות שהיו צריכות להיטען מקודם ('עדות כבושה').

 

התנגדות: שינוי חזית, שאלה מדריכה, ראיות חדשות.

 

 

המשרד ממוקם בירושלים, ולכן הייצוג המשפטי ניתן בעיקר בבירה, אך גם בערים נוספות (בתוספת דמי נסיעות).

כניסות: 7055
קטגוריה: ייצוג בבית משפט עידכון אחרון ב-שבת, 16 יולי 2016 נכתב על ידי מנהל אתר הדפסה דואל

המשך לדפים ומאמרים עיקריים באתר (לחץ על הכותרת לכניסה לדף):

מעבר לדף:       ייצוג משפטי ועריכת כתבי בי-דין לערכאות בתי המשפט

מעבר לדף:       ניסוח מכתב משפטי הכולל תמצית זכויות לפי הדין, דרישה לפיצוי או מעשה ואזהרה

מעבר לדף:       תביעות כספיות - נזיקין (לשון הרע, תביעות קטנות, רשלנות מקצועית, תאונות דרכים)

מעבר לדף:       דיני מקרקעין, חוזה שכירות (דוגמא), הוצאת דייר סרבן-פינוי שוכר, סכסוכי שכנים, התנגדות להיתר בנייה/תב"ע, הפחתת היטל השבחה

מעבר לדף:       עריכת חוזים - הסכמים (סעיפים השומרים על טובת הלקוח, צרכנות - ביטול או תביעה בגין עסקה לא הוגנת, הסכמי לאתרי אינטרנט, תקנונים משפטיים)

מעבר לדף:       דיני עבודה  (פיצויי פיטורים, הלנת שכר, שעות נוספות, הרעת תנאים, דמי נסיעות, קרן פנסיה, דמי חופשה, דמי הבראה)

מעבר לדף:       מאמרים במשפט העברי, ושילובו בדין הישראלי

מעבר לדף:       פנייה מקוונת לייעוץ משפטי ראשוני, אודותינו  - רזומה והשקפת המשרד

מעבר לדף:       ערוץ היוטיוב של המשרד

על המשרד:

המשרד מנוהל ע"י יונתן לוי בירותי, עורך דין ושמאי מקרקעין, נושא תואר שני במנהל ציבורי וביקורת פנים, בעל ניסיון בפרקטיקה המשפטית ובשמאות מקרקעין, עבד כשכיר בייעוץ משפטי במשרד ציבורי ובמשרדים פרטיים בתחום הדין האזרחי ומקרקעין. השקפת העולם של המשרד, תואמת וכפופה לכללי התורה והצדק: "דַּבְּרוּ אֱמֶת, אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ אֱמֶת וּמִשְׁפַּט שָׁלוֹם, שִׁפְטוּ בְּשַׁעֲרֵיכֶם" (זכריה ח') ומתן שירות אדיב.
האתר נועד לסייע בידכם להכיר את המשרד ותחומי עיסוקו. באמצעותו תוכלו לקבל מושג והסבר ראשוני על מכשולים משפטיים שנקרים בהתנהלות היומיומית של כל אדם, וכן על מקרי עוולה חריגים ונושאים חברתיים ציבוריים, לצד מאמרים וספרות במשפט העברי (לתנאי זכויות היוצרים והעתקה – לחץ כאן). בהתאם לעמדת וועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, ובהתאם למהות המענה שאפשר להגיש לגולש במסגרת האתר, אין באמור לעיל ובאתר זהמשום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך; כמו כן התוכן באתר לא מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, ויש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו מתיישן. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד.

 

דרכי יצירת קשר עם עורך-הדין יונתן לוי בירותי:

טלפון: 025712262
דוא"ל: lawyeryb@gmail.com
פנייה מקוונת באתר: לחץ כאן
פקס: 15325712262
המשרד ממוקם במרכז העיר בירושלים.